22 iulie 2013
Categorie
Categorii
Comentarii. 0

TRASEE DE CARIERA – criteril privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului din sitemul sanitar

Nr. crt. Funcţia (gradul sau treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare
Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare
A. Funcţii de specialitate medico-sanitare
1. Medic/Medic dentist; primar - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ diplomă sau diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist – examen de medic primar – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca medic specialist
0 1 2 3
2. Medic/Medic dentist; specialist - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/ diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist – examen de medic specialist – concurs pentru ocuparea postului*) - stagiu de rezidenţiat terminat
3. Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist – promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare - un an vechime ca medic rezident
4. Medic/Medic dentist; rezident anul I - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de licenţă de medic stomatolog/diplomă de licenţă de medic dentist – concurs de medic rezident
5. Medic/Medic dentist - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină/diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară anului 2005 – diplomă de licenţă de medic dentist promoţie 2005 şi ulterioare – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime ca medic/medic dentist stagiar -
6. Medic/Medic dentist stagiar**) - diplomă de medic sau diplomă de licenţă în medicină, diplomă de medic stomatolog promoţie anterioară anului 2005
7. Medic cu competenţe limitate - diplomă de licenţă în medicină promoţia anului 2005 şi ulterioare al cărui titular nu a fost confirmat medic rezident – concurs pentru ocuparea postului
8. Farmacist primar - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie – examen de farmacist primar – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca farmacist specialist
9. Farmacist specialist - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie – examen de farmacist specialist – concurs pentru ocuparea postului*) - stagiu de rezidenţiat terminat
10. Farmacist rezident anul II-III - diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de farmacist – promovarea examenului de verificare a cunoştinţelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare - un an vechime ca farmacist rezident
11. Farmacist rezident anul I - diplomă de farmacist sau diplomă de licenţă în farmacie – concurs de farmacist rezident
12. Farmacist - diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară anului 2005 – diplomă de licenţiat în farmacie/diplomă de licenţă de farmacist promoţia anului 2005 şi ulterioare – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime ca farmacist stagiar -
13. Farmacist stagiar - diplomă de licenţiat în farmacie promoţie anterioară anului 2005
14. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal - diplomă de licenţă în specialitate – examen de grad principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist
15. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist - diplomă de licenţă în specialitate – examen de grad specialist – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
16. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical
17. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
18. Dentist principal - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate – examen de dentist principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca dentist
0 1 2 3
19. Dentist - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime ca dentist
20. Dentist debutant - diplomă de învăţământ superior de 3 ani în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
B. Funcţii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
21. Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal - diplomă de licenţă în specialitate – examen de grad principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
22. Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist - diplomă de licenţă în specialitate – examen de grad specialist – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
23. Biolog, biochimist, chimist, fizician - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
24. Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
25. Expert în fizică medicală - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent – grad universitar sau echivalent superior (masterat sau doctorat) – curs de radioprotecţie postuniversitar – permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) – concurs pentru ocuparea postului -3 ani vechime ca fizician medical
26. Fizician medical - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent – permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime ca fizician medical debutant
27. Fizician medical debutant - diplomă de licenţă în fizică sau echivalent – concurs pentru ocuparea postului
28. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal - diplomă de licenţă în specialitate – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
29. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
30. Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
31. Psiholog principal - diplomă de licenţă în specialitate – examen de grad principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar
32. Psiholog specialist - diplomă de licenţă în specialitate – examen de grad specialist – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
33. Psiholog practicant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime ca psiholog stagiar
34. Psiholog stagiar - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
35. Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar
36. Profesor CFM, biolog, chimist asistent social - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar
0 1 2 3
37. Profesor CFM, biolog, chimist; asistent social - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
*) Cu excepţia medicilor şi farmaciştilor care urmează rezidenţiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară. **) Funcţia de medic stagiar se utilizează şi pentru medicii din promoţia 2005 şi ulterioare care nu au fost confirmaţi medici rezidenţi şi care beneficiază de competenţe limitate. NOTE: 1. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 şi 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii. 2. Gradele profesionale obţinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 21 şi 22, cu excepţia fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătăţii. 3. Gradele profesionale de specialist şi principal obţinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la poziţiile 14, 15, 28, 31, 32 şi 35, inclusiv fizicienii de la poziţiile 21 şi 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului instituţiei publice cu personalitate juridică.
II. Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie
38. Asistent medical, moaşă; principal - diplomă de licenţă în specialitate – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca asistent medical
39. Asistent medical, moaşă - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime ca asistent medical
40. Asistent medical, moaşă; debutant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
41. Asistent medical principal (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca asistent medical
42. Asistent medical (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime ca asistent medical
43. Asistent medical debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
44. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau – diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca asistent medical
45. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau – diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
46. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau – diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 – concurs pentru ocuparea postului
47. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca asistent medical
0 1 2 3
48. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
49. Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (M) - diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii – concurs pentru ocuparea postului
50. Educator-puericultor principal (PL) - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca educator-puericultor
51. Educator-puericultor (PL) - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
52. Educator-puericultor; debutant (PL) - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate – concurs pentru ocuparea postului
53. Educator-puericultor principal (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca educator-puericultor
54. Educator-puericultor (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
55. Educator-puericultor; debutant (M) - diplomă de absolvire a liceului de specialitate – concurs pentru ocuparea postului
56. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă sau – diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
57. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau – diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
58. Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (PL) - diplomă de şcoală sanitară postliceală ori echivalentă sau – diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 – concurs pentru ocuparea postului
59. Tehnician dentar principal (M) - diplomă de liceu sanitar în profil – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime ca tehnician dentar
60. Tehnician dentar (M) - diplomă de liceu sanitar în profil – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime ca tehnician dentar
61. Tehnician dentar debutant (M) - diplomă de liceu sanitar în profil – concurs pentru ocuparea postului
62. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (M) - diplomă de studii medii în specialitate – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
63. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă) (M) - diplomă de studii medii în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar
64. Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (M) - diplomă de studii medii în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
0 1 2 3
65. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; principal (M) - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
66. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; (M) - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
67. Soră medicală, oficiant medical, laborant, moaşă, maseur; debutant (M) - diplomă de liceu sanitar sau şcoală sanitară în profil – concurs pentru ocuparea postului
68. Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; principal (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în specialitate
69. Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
70. Statistician medical, registrator medical, instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; debutant (M) - diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii – concurs pentru ocuparea postului
71. Asistent social, educator-puericultor; principal - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
72. Asistent social, educator-puericultor - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
73. Asistent social, educator- puericultor; debutant - diplomă de absolvire a şcolii de specialitate – concurs pentru ocuparea postului
74. Gipsar, autopsier; principal - şcoală generală – examen pentru obţinerea gradului de principal – curs de instruire de 3 luni – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
75. Gipsar, autopsier - şcoală generală – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură
76. Gipsar, autopsier; debutant - şcoală generală – concurs pentru ocuparea postului
NOTE: 1. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 38-40 se aplică şi următoarelor funcţii: tehnician de radiologie şi imagistică licenţiat, asistent medical de laborator clinic licenţiat, licenţiat în balneofiziokinetoterapie şi recuperare, tehnician dentar licenţiat, asistent medical dentar licenţiat, tehnician de farmacie licenţiat, tehnician de audiologie şi protezare auditivă licenţiat, asistent medical de profilaxie dentară licenţiat. 2. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 41-43 se aplică şi următoarelor funcţii: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie şi radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgenţe medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie şi imagistică, tehnician de audiologie şi protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie şi asistenţă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă şi sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, nutriţionist şi dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel. 3. Condiţiile de studii şi vechime prevăzute la poziţiile 35-37 se aplică şi următoarelor funcţii: educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral ori fără frecvenţă. 4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale şi medii în funcţiile de la poziţiile 44-76, echivalările şi confirmările în funcţii şi specialităţi aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare îşi menţin valabilitatea. 5. Asistenţii medicali care au susţinut şi promovat gradul principal în profilul diplomei de licenţă/diplomei de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată, obţinută ulterior, pot fi promovaţi la gradul principal după îndeplinirea condiţiei de vechime de 3 ani în funcţia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD). 6. Reglementările de la pct. 5 se aplică şi funcţiilor nominalizate la pct. 1 şi 2.
0 1 2 3
77. Operator registrator de urgenţă principal - diplomă de studii medii – curs organizat conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii – examen pentru obţinerea gradului de principal – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în specialitate, din care cel puţin un an în cadrul serviciilor de ambulanţă
78. Operator registrator de urgenţă - diplomă de studii medii şi certificat de radiotelefonist sau telefonist – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
79. Operator registrator de urgenţă debutant - diplomă de studii medii şi certificat de radiotelefonist sau telefonist – concurs pentru ocuparea postului
III. Personal auxiliar sanitar
80. Infirmieră, agent DDD - şcoală generală – curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau – curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
81. Infirmieră, agent DDD; debutant - şcoală generală – concurs pentru ocuparea postului
82. Brancardier, băiaş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare - şcoală generală – concurs pentru ocuparea postului
83. Ambulanţier - diplomă de bacalaureat (2) – permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C – diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii – concurs pentru ocuparea postului sau – diplomă de bacalaureat (2) – certificat de calificare – diplomă de absolvire a cursului de ambulanţier conform ordinului ministrului sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de Ambulanţieri în cadrul Staţiei de Salvare a Municipiului Bucureşti, actual Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov, precum şi în alte servicii judeţene de ambulanţă acreditate prin ordin al ministrului sănătăţii – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist şi cel puţin un an ca şofer autosanitară I – 6 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de şalupă şi cel puţin un an vechime ca motorist, marinar pe şalupă medicală sau conducător de şalupă medicală
84. Şofer autosanitară I - diplomă de bacalaureat (2) – permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca şofer autosanitară II
85. Şofer autosanitară II - diplomă de bacalaureat (2) – permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime ca şofer (conducător auto) profesionist
86. Şofer autosanitară III - permis de conducere pentru şofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B şi C – concurs pentru ocuparea postului
NOTE: 1. Se aplică nivelele I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelele de salarizare II şi III, şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare. 2. Numai pentru ocuparea funcţiilor respective din cadrul serviciilor de ambulanţă ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009. 3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 83-85, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective. 4. Nivelul de studii medii (M) pentru funcţiile de ambulanţier şi şofer autosanitară I şi II din cadrul serviciilor de ambulanţă se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare.
0 1 2 3
IV. Personalul din unităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
Cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010
A. Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Cercetător ştiinţific I - diplomă de licenţă în specialitate – medic primar, farmacist primar (3) – biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. – principal – expert în fizică medicală sau – concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor sau – 9 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor – 15 ani vechime în profilul postului
2. Cercetător ştiinţific II - diplomă de licenţă în specialitate – medic primar, farmacist primar (3) – biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. – principal – expert în fizică medicală – concurs pentru ocuparea postului - 8 ani vechime în activitatea de cercetare şi titlul ştiinţific de doctor sau – 8 ani vechime în învăţământul superior şi titlul ştiinţific de doctor sau – 12 ani vechime în profilul postului
3. Cercetător ştiinţific III - diplomă de licenţă în specialitate – medic specialist sau farmacist specialist (3) – biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, expert în fizică medicală, asistent medical etc. – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în activitatea de cercetare sau – 6 ani vechime în învăţământul superior sau – 4 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din învăţământul superior ori din domeniul cercetării sau – 10 ani vechime în profilul postului sau – 8 ani vechime pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor şi provin din afara învăţământului superior sau al cercetării
4. Cercetător ştiinţific - diplomă de licenţă în specialitate – medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii, în ultimul an de rezidenţiat – biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în activitatea de cercetare sau – 2 ani vechime în învăţământul superior sau – 4 ani vechime în profilul postului
5. Asistent de cercetare ştiinţifică - diplomă de licenţă în specialitate – medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii – biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime în activitate
6. Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar - diplomă de licenţă în specialitate – medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii – biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. – concurs pentru ocuparea postului
0 1 2 3
B. Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
7. Asistent I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în activitate
8. Asistent II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime în activitate
9. Asistent stagiar - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului
NOTE: 1. Funcţiile din prezenta anexă se echivalează cu funcţiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea funcţiilor şi gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcţiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus menţionată. 2. Angajarea şi promovarea personalului din structurile de cercetare medicală şi farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Ştiinţe Medicale. 3. Se aplică numai pentru funcţiile din activitatea de cercetare ştiinţifică medicală clinică şi de medicină preventivă. V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, resurse umane, salarizare şi contencios
Nr. crt. Funcţia (gradul sau treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
A. Funcţii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios şi investiţii a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Auditor gradul I - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în specialitate
2. Auditor gradul II - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime în specialitate
3. Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, gradul I - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
4. Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert, gradul II - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
5. Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert; gradul III - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
6. Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, debutant - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului
7. Inginer, economist; specialist IA - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
8. Inginer, economist; gradul I - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
9. Inginer, economist; gradul II - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
10. Inginer, economist; debutant - diplomă de licenţă – concurs pentru ocuparea postului
11. Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; I - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
12. Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; II - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
0 1 2 3
13. Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; III - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
14. Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
15. Consilier juridic gradul IA - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
16. Consilier juridic gradul I - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
17. Consilier juridic gradul II - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
18. Consilier juridic debutant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului sau - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
tehnician IA - muncitori categoriile 5-6 – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 7 ani vechime în meserie
20. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului sau - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
tehnician I - muncitori categoriile 4-5 – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în meserie
21. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului sau - 6 luni vechime în specialitate
tehnician II - muncitori categoriile 2-3 – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime în meserie
22. Tehnician, merceolog, contabil referent; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ: Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 19-22, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
B. Compartimente de informatică
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Analist, programator, inginer de sistem; IA - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică
2. Analist, programator, inginer de sistem; I - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în activitatea de informatică
0 1 2 3
3. Analist, programator, inginer de sistem; II - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitatea de informatică
4. Analist, programator, inginer de sistem; debutant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
5. Informatician, conductor tehnic; I - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
6. Informatician, conductor tehnic; II - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
7. Informatician, conductor tehnic; III - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
8. Informatician, conductor tehnic; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Analist (programator) ajutor IA - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în activitatea informatică
10. Analist (programator) ajutor I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în activitatea informatică
11. Analist (programator) ajutor II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitatea informatică
12. Analist (programator) debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului
13. Operator, controlor date; I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
14. Operator, controlor date; II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
15. Operator, controlor date; III - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
16. Operator, controlor date; debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului
VI. Personalul din activitatea de secretariat – administrativ, gospodărire, întreţinere – reparaţii şi de deservire
Nr. crt. Funcţia (treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
a) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
1. Administrator I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic sau – diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic – concurs pentru ocuparea postului - 4 ani vechime în activitate
0 1 2 3
2. Administrator II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate economic sau tehnic sau – diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime în activitate
3. Şef depozit I - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în activitate
4. Şef depozit II - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului
5. Casier, magaziner; funcţionar, arhivar - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
6. Casier, magaziner; funcţionar, arhivar; debutant - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului
7. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
8. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
9. Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf debutant - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului
10. Secretar - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
11. Secretar debutant - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului
12. Şef formaţie pază/pompieri - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului
13. Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier - diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului
14. Maistru I - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime ca maistru
15. Maistru II - diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri – concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în meserie
NOTĂ: Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 1-15, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective. b) Criterii de studii şi vechime pentru muncitorii calificaţi din activitatea de întreţinere-reparaţii, laboranţi determinări fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.
16. Muncitor calificat I - categoria de calificare 5 sau 6 – concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în meserie
17. Muncitor calificat II - categoria de calificare 3 sau 4 – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie
18. Muncitor calificat III - categoria de calificare 2 – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie
19. Muncitor calificat IV - categoria de calificare 1 – concurs pentru ocuparea postului
0 1 2 3
20. Muncitor necalificat I - concurs pentru ocuparea postului
21. Muncitor necalificat II – fără sporuri - concurs pentru ocuparea postului
c) Personal operativ şi muncitori operativi
22. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. I - nivel de calificare III – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie
23. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. II-III - nivel de calificare II – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie
24. Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achiziţii, lucrător comercial etc. IV - nivel de calificare I – concurs pentru ocuparea postului
d) Încadrarea şoferilor pe trepte profesionale în funcţie de capacitatea de transport a autovehiculului
25. Şofer I - autovehicul şi tractor rutier cu remorcă, cu capacitatea de peste 2 t, şi autovehicul de transport de persoane cu peste 8 locuri – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în activitate ca şofer
26. Şofer II - autovehicul cu capacitatea până la 2 t inclusiv şi autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv – concurs pentru ocuparea postului
e) Muncitori calificaţi – telefonist
27. Muncitor calificat II (telefonist) - centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice în funcţie, exclusiv posturile telefonice din derivaţie – certificat de calificare pentru meseria de telefonist – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în activitate
28. Muncitor calificat III (telefonist) - centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice în funcţie – certificat de calificare pentru meseria de telefonist – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în activitate
29. Muncitor calificat IV (telefonist) - centrală telefonică cu până la 50 de posturi telefonice în funcţie – certificat de calificare pentru meseria de telefonist – concurs pentru ocuparea postului
NOTĂ: Încadrarea pe funcţiile de muncitori de la poziţiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit. Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în Indicatorul Tarifar de Calificare (ITC). Pentru celelalte categorii de muncitori încadraţi potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale. Şoferii trebuie să posede permis de conducere pentru şofer profesionist sau diplomă de absolvire a învăţământului mediu ori profesional de specialitate. VII. Funcţii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unităţile sanitare publice
Nr. crt. Funcţia (gradul sau treapta profesională) Studii şi criterii la angajare şi promovare Vechimea minimă în muncă sau în specialitate
0 1 2 3
1. Unităţi de cultură
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul I - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
2. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul II - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
3. Documentarist, traducător, desenator artistic; gradul III - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
4. Documentarist, traducător, desenator artistic; debutant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
0 1 2 3
5. Bibliotecar gradul IA - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
6. Bibliotecar gradul I - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
7. Bibliotecar gradul II - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
8. Bibliotecar debutant - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
9. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul I - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
10. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul II - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
11. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul III - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
12. Bibliotecar, bibliotecar-arhivist debutant - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată de specialitate – concurs pentru ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
13. Bibliotecar treapta I - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
14. Bibliotecar treapta II - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
15. Bibliotecar treapta III - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
16. Bibliotecar debutant - diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate – concurs pentru ocuparea postului
17. Bibliotecar, treapta IA - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
18. Bibliotecar, treapta I - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
19. Bibliotecar, treapta II - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
20. Bibliotecar, debutant - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului
21. Fotograf, laborant foto; treapta IA - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în activitate
22. Fotograf, laborant foto; treapta I - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în activitate
23. Fotograf, laborant foto; treapta II - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
24. Fotograf, laborant foto; debutant - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului
0 1 2 3
25. Garderobier - diplomă de bacalaureat sau – diplomă de absolvire a şcolii generale – concurs pentru ocuparea postului
2. Navigaţie
1. Căpitan - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în activitate
2. Ofiţer punte - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului
3. Ofiţer mecanic, ofiţer electrician - diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului
4. Conducător şalupă - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale – certificat de capacitate şi certificat de calificare – concurs pentru ocuparea postului - un an vechime în activitate
5. Motorist, marinar - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale şi certificat de calificare – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în activitate
6. Motorist, marinar; debutant - diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a şcolii generale şi certificat de calificare – concurs pentru ocuparea postului
3. Sanitar-veterinar
a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
1. Medic veterinar gradul I/Medic primar veterinar - diplomă de medic veterinar – examen de medic primar veterinar – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
2. Medic veterinar gradul II - diplomă de medic veterinar – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
3. Medic veterinar gradul III - diplomă de medic veterinar – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
4. Medic veterinar debutant - diplomă de medic veterinar – concurs pentru ocuparea postului
5. Asistent veterinar IA (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
6. Asistent veterinar I (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
7. Asistent veterinar II (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
8. Asistent veterinar debutant (SSD) - diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate – concurs pentru ocuparea postului
b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
9. Tehnician; asistent veterinar IA - diplomă de şcoală postliceală în specialitate sau – diplomă de studii medii de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 ani şi 6 luni vechime în specialitate
10. Tehnician; asistent veterinar I - diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau – diplomă de studii medii de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani şi 6 luni vechime în specialitate
0 1 2 3
11. Tehnician; asistent veterinar II - diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau – diplomă de studii medii de specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 6 luni vechime în specialitate
12. Tehnician, asistent veterinar; debutant - diplomă de şcoală postliceală de specialitate sau – diplomă de studii medii de specialitate – concurs pentru ocuparea postului
VIII. Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere
Nr. crt. Funcţia Criterii de studii Vechimea minimă în specialitate
0 1 2 3
A. Unităţile sanitare publice*)
1. Director general - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
2. Director general adjunct, director, director executiv - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
3. Director resurse umane - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
4. Director adjunct ştiinţific - diplomă de licenţă în specialitate – cercetător ştiinţific gradele I, II sau III – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
5. Director adjunct - diplomă de licenţă în specialitate – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
6. Medic şef (ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelenţă, centru de sănătate multifuncţional, unităţi fără personalitate juridică) - diplomă de licenţă în specialitate – medic primar sau specialist – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
7. Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare, şef serviciu medicină legală şi anatomie patologică - conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau – conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice
8. Asistent medical şef pe unitate - diplomă de licenţă în domeniul medical sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în funcţia de asistent medical
9. Asistent medical şef ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelenţă, centru de sănătate multifuncţional, şef secţie, şef laborator etc. - diplomă de licenţă în domeniul medical sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical sau – diplomă de şcoală sanitară postliceală – sunt asistenţi medicali principali – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în funcţia de asistent medical – 5 ani vechime în funcţia de asistent medical
*) Nu se utilizează pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.
NOTĂ: Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat funcţiile de la poziţiile 8 şi 9, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective.
0 1 2 3
B. Unităţile de cercetare ştiinţifică medicală
10. Şef secţie - diplomă de licenţă în specialitate – cercetător ştiinţific gradele I, II şi III – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
11. Şef laborator - diplomă de licenţă în specialitate – cercetător ştiinţific gradele I, II şi III – concurs pentru ocuparea postului - 5 ani vechime în specialitate
C. Activitatea administrativă din unităţile sanitare
12. Director adjunct financiar-contabil - diplomă de licenţă în profilul economic – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
13. Director adjunct economic - diplomă de licenţă în profilul economic – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
14. Contabil-şef - diplomă de licenţă în profilul economic – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite
15. Şef serviciu - diplomă de licenţă în specialitatea serviciului sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea serviciului sau – diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea serviciului sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate
16. Şef birou - diplomă de licenţă în specialitatea biroului sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea biroului sau – diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea biroului sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate
17. Şef atelier - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate sau – diplomă de absolvire a şcolii tehnice de maiştri sau – diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate
18. Şef laborator - diplomă de licenţă în specialitate sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitatea laboratorului sau – diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitatea laboratorului sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate
0 1 2 3
19. Şef oficiu - diplomă de licenţă în specialitate sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate sau – diplomă de absolvire a învăţământului postliceal în specialitate sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate – 4 ani vechime în specialitate
20. Şef formaţie muncitori - diplomă de licenţă a învăţământului tehnic sau – diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în specialitate sau – diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate sau – diplomă de bacalaureat – concurs pentru ocuparea postului - 2 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate – 3 ani vechime în specialitate
21. Şef echipă muncitori - muncitori calificaţi categoriile 5, 6 sau 7 – concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie
NOTĂ: Persoanele încadrate în unităţile sanitare înainte de apariţia prezentelor criterii de studii şi vechime, cu respectarea reglementărilor legale, şi care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleaşi funcţii.

- See more at: http://formare-continua.ro/trasee/?p=125#sthash.p7JwKz4P.dpuf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>