afisbuc2

forum2
A+ A A-

Obiective

Obiectivul general al proiectului îl consitituie dezvoltarea resurselor umane din sectorul sănătate și asistență socială din București-Ilfov prin creșterea nivelului de calificare a salariaților prin cursuri de calificare și/sau recalificare, prin crearea unei atitudini pro-active în ceea ce privește formarea și consilierea profesională a angajaților, informarea salariaților și angajatorilor privind oportunitățile de formare.

Proiectul pune accentul pe o diversitate a obiectivelor specifice ale proiectului, printre care:

 • Identificarea angajaților necalificați și cu un nivel scăzut de calificare din unitățile sanitare din Regiunea Bucuresti-Ilfov, diagnosticarea deficitului de calificare a grupului țintă în vederea identificării necesităților de formare individuală și realizarea unui plan de formare individuală și de dezvoltare personală în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții;

 • Creșterea nivelului de calificare a personalului sanitar prin calificarea angajaților necalificați, prin recalificarea și trecerea la un nivel de calificare superior a salariaților calificați din grupul țintă;

 • Creșterea adaptabilității grupului țintă la o piață a muncii dinamică, prin informare, orientare și consiliere profesională;

 • Crearea unor instrumente de autoevaluare, consiliere și orientare profesională on-line și sub forma unui ghid specific.

 • Creșterea nivelului de informare și conștientizare a salariaților din sectorul sanitar din regiune cu privire la nevoia de formare profesională continuă a angajaților și a importanței și benefiiciilor participării angajatilor la programele de formare profesională continuă;

 • Promovarea beneficiilor formării profesionale continue în rândul angajaților unităților sanitare din regiune; creşterea gradului de informare şi conştientizare a salariaților privind existența oportunităților de formare continuă.

 • Astfel, proiectul ajută la creșterea și dezvoltarea capacității de adaptare a capitalului uman la noile cerințe de pe piața muncii, precum și la creșterea nivelului de calificare și al competitivității profesionale prin dezvoltarea și furnizarea unor programe complexe de formare profesională (calificare/recalificare) și de informare, orientare și consiliere profesională.

 

 •    “Cursul a fost interesant, bine structurat, iar subiectele dezbatute chiar ma vor ajuta în vița de zi cu zi. Voi încerca sa observ cu mai multa atenție ceea ce pâna acum treceam cu vederea. Mi-a facut o deosebita placer sa particip la workshop ”   Petre Emilia Angela Adina.

  Afiseaza toate testimoniale 

 •    “Consider că mi-am lărgit sfera informațiilor de ordin psihologic, informații atât de utile în meseria unui asistent medical. Sper să-mi dobândesc aceleași beneficii și în viata profesională. ”   Stoica Gabriela Irina.

  Afiseaza toate testimoniale

 •    “Tinerii ne pot salva, noi îi putem infleunța; este nevoie de comunicare. Acest workshop de informare ajută la dezvoltarea noastră, iar uniți vom forma un întreg ce poate salva această țară mica, dar inteligentă, săracă dar bogată spiritual. Speranța ne dă aripi și vom zbura într-o zi, adică vom învinge, vom fi primii”   Juganaru Violeta

  Afiseaza toate testimoniale

Legaturi Utile

vila eforie sud