afisbuc2

forum2
A+ A A-

Beneficiar

BENEFICIAR

FEDERAŢIA „SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA

Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România este o federaţia sindicală din sectorul sanitar, membră a Centralei Naţionale Sindicale din Sănătate şi Asistenţă Socială „SAN.ASIST”, afiliată la nivel naţional  la Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa” şi la nivel european la EUROFEDOP, având o bogată experienţă în activităţile specifice acestui sector.

Federaţia are afiliate organizaţii sindicale din sectorul sanitar din peste jumătate din judeţele ţării desfăşurându-şi activităţile atât la nivel naţional cât şi la nivel regional.

De-a lungul anilor de existenţă s-a făcut remarcată în special prin următoarele acţiuni:

 • prezentarea unor propuneri legislative şi participarea la dezbaterea proiectelor de legi specifice domeniul sanitar;

 • intervenţii publice atât în interesul salariaţilor din sectorul sanitar cât şi al beneficiarilor serviciilor prestate de unităţile sanitare;

 • reprezentaţii federaţiei au participat în mod activ la negocierea contractelor colective la nivel de ramură sanitară, implicându-se de asemenea şi la negocierea contractelor colective la nivel de unitate;

Din 2006 federaţia a desfăşurat numeroase proiecte de cercetare sociologică, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Ministerul Sănătăţii şi EUROFEDOP, privind calitatea vieţii profesionale a personalului din sănătate şi privind punctul de vedere al managerilor din sistemul sanitare asupra situaţiei acestui sistem.

Federaţia este de asemenea implicată în calitate de promotor sau de partener în mai multe proiecte strategice aflate în evaluare.

Deține experiență in implementarea unor proiecte similare: proiect de formare profesională și perfecționare a personalului din sectorul sanitar, proiecte de cercetare privind nevoile de formare profesionala la nivel de ramura, proiect de cercetare privind nevoile de formare profesionala in cadrul regiunii de implementare, proiect de formare competențe specifice pentru liderii de sindicat, proiect de formare profesională a membrilor de sindicat. Solicitantul are experiență în activitățile de cercetare sociologică și formare profesională, deținând un Centru specializat și foarte bune rezultate în domeniu.

În calitate de organizație sindicală reprezentativă la nivel de ramură sanitară națională, s-a implicat activ în problemele legate de calificarea forței de muncă prin cele 8 studii desfășurate asupra personalului din sectorul sanitar în ultimii 5 ani, atât în cadrul unor proiect finanțat prin FSE cât și prin finanțare proprie, prin proiectele legislative și propunerile de modificări la proiectele legislative înaintate.

De asemenea, are experiență în formarea profesională a adulților, fiind autorizat CNFPA pentru desfășurarea unor cursuri în acest domeniu, având specialiști în formare profesională.

Pentru mai multe detalii puteți accesa: www.solidaritatea-sanitara.ro


 •    “Cursul a fost interesant, bine structurat, iar subiectele dezbatute chiar ma vor ajuta în vița de zi cu zi. Voi încerca sa observ cu mai multa atenție ceea ce pâna acum treceam cu vederea. Mi-a facut o deosebita placer sa particip la workshop ”   Petre Emilia Angela Adina.

  Afiseaza toate testimoniale 

 •    “Consider că mi-am lărgit sfera informațiilor de ordin psihologic, informații atât de utile în meseria unui asistent medical. Sper să-mi dobândesc aceleași beneficii și în viata profesională. ”   Stoica Gabriela Irina.

  Afiseaza toate testimoniale

 •    “Tinerii ne pot salva, noi îi putem infleunța; este nevoie de comunicare. Acest workshop de informare ajută la dezvoltarea noastră, iar uniți vom forma un întreg ce poate salva această țară mica, dar inteligentă, săracă dar bogată spiritual. Speranța ne dă aripi și vom zbura într-o zi, adică vom învinge, vom fi primii”   Juganaru Violeta

  Afiseaza toate testimoniale

Legaturi Utile

vila eforie sud